wiki

Wiki information Sakadzhiyski:

Svetoslav Sakadzhiyski
Football player, Athlete, Person, Measured person

Svetoslav Sakadzhiyski is a Bulgarian footballer currently playing for Malesh Mikrevo as a defender.