books

Books about Severdia:

booksJoomla / Using Joomla (Spanish Edition) [Paperback] [2010] (Author) Ron Severdia, Kenneth Crowder, Sergio Luis... (2010)

wiki

Wiki information Severdia:

Ron Severdia
Actor, Film actor, Person

Ron Severdia is an actor.

Natalia Severdia
Woman, Person

Natalia Severdia is the wife of Ron Severdia.