books

Books about Jofuku:

booksJofuku densetus ko: "Jofuku toraisetsu" no nazo o ou (Yumebon shirizu) (Japanese Edition) by Shiho Tsuji

booksJofuku No Kenkyu by Hakuto Okamoto, Kisui Kamiya and Seiu Kurono (1976)

booksShikyo to raw to be Jofuku (Iwanami Bunko blue 627-5) (1938) ISBN: 4003362756 [Japanese Import] by Fichte (1000)

booksSabi hermitage Jofuku (Shueisha Bunko) (2002) ISBN: 4087475190 [Japanese Import] by Setouchi Jakucho (1000)

booksSabi hermitage Jofuku (Shueisha Bunko) (1984) ISBN: 4087507033 [Japanese Import] by Setouchi Jakucho (1000)

wiki

Wiki information Jofuku:

Hiroshi Jofuku
Soccer Midfielder, Athlete, Person, Measured person, Football player

Hiroshi Jofuku is a former Japanese football player.

facebook

Facebook pages same name Jofuku:

Hiroshi Jofuku - Athlete